Başvuru Süreci

İnsan Araştırmaları Etik Kurul başvurusu ve değerlendirme süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

 

Başvuru

(1) Etik kurula başvuru, sorumlu araştırmacı tarafından yapılır. Etik kurulunun internet sayfasındaki başvuru formları elektronik ortamda doldurularak ıslak imzalı başvuru formları kurul başkanlığına teslim edilir.

Değerlendirme

(1) Başvurular Üniversite Rektörlüğüne (Genel Sekreterlik) yapılır. Başvuru için gerekli belgeleri tam olan başvurular değerlendirmeye alınır. Değerlendirme dosya üzerinden yapılabileceği gibi gerek görüldüğünde sorumlu araştırmacıdan sözlü veya yazılı bilgi alınır.

(2) Kurul, başvurusu yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve olası tehlikelerini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Değerlendirme sonucunda “Uygun”, “Düzeltilmesi Gerekir”, “Görevsizdir” ya da “ Uygun Değildir” şeklinde karar verir. Başvurusuna “Düzeltilmesi Gerekir”, ya da “Uygun Değildir” kararı verilen sorumlu araştırmacı, gerekli düzeltmeleri yaparak veya eksiklikleri gidererek tekrar Etik Kuruluna başvuru yapabilir.

(3) Başvuruların değerlendirilme süresi başvuru tarihinden itibaren bir aydır. Değerlendirilen başvurular sorumlu araştırmacıya yazılı olarak bildirilir.

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin