E-Başvuru

Değerli Araştırmacı,

Elektronik başvuruda bulunabilmeniz için Formlar sayfasında bulunan dosyaları eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Eksik dosyası bulunan veya eksik içeriğe sahip başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Elektronik Başvuru Sistemi, başvurunuzun hızlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sisteme başvuru yaptıktan sonra belgelerin imzalı nüshalarını, Üniversitemiz Genel Sekreterliği aracılığıyla Etik Kurul Başkanlığına ulaştırmayı unutmayınız.

 


Elektronik Başvuru Sistemi

 

Ad Soyad*

Fakülte-Yüksekokul*

Bölüm*

E-posta adresiniz*

Telefon Numaranız*

Dilekçe*

Taahhütname*

Başvuru Formu*

Ekler