Amaç

İnsan Araştırmaları Etik Kurulunun amacı;

  1. Üniversite personelinin ya da öğrencilerinin yürüteceği ya da üniversite dışından araştırmacıların üniversitede yürütecekleri, veri kaynağı olarak insan kullanmayı gerektiren araştırmaların, evrensel araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların beden ve ruh sağlığını tehdit etmeden gerçekleştirilmesini sağlamak,
  2. Araştırmaya veri sağlayan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınması, insan katılımcılar üzerinde yürütülecek araştırmaları etik yönden değerlendirerek uygun olup olmadığı konusunda karar verip, görüş bildirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda etik kurulu, 29.05.2014 tarih ve 2014/08-13 sayılı üniversitesenatosu kararıyla oluşturulmuştur.