Kurul Üyeleri

Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

1. Prof.Dr. Hamza ÇEŞTEPE (Başkan) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2. Yrd.Doç.Dr. Hasan SANKIR (Başkan Yrd.) Fen Edebiyat Fakültesi
3. Doç.Dr. Ali ARSLAN (Başkan Yrd.) Ereğli Eğitim Fakültesi
4. Prof. Dr. Rıza YILMAZ Tıp Fakültesi
5. Doç.Dr. İlhan KARATAŞ Ereğli Eğitim Fakültesi
6. Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
7. Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZER Fen Edebiyat Fakültesi