Kurul Üyeleri

Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

1. Prof.Dr. Hamza ÇEŞTEPE (Başkan) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2. Doç.Dr. Ayça DEMİR (Başkan Yrd.) Fen Edebiyat Fakültesi
3. Doç.Dr. Ali ARSLAN (Başkan Yrd.) Ereğli Eğitim Fakültesi
4. Prof. Dr. Rıza YILMAZ Tıp Fakültesi
5. Doç.Dr. Hasan MEYDAN İlahiyat Fakültesi
6. Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
7. Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZER Fen Edebiyat Fakültesi